Sammanställning av våren 2016

Ringmärknings info / Permalink / 0

Vårens märkningar är nu inmatade och redovisade till RC. Resultaten sammanfattas i tabellerna nedan. Det totala antalet märkta fåglar blev exakt 600 av 46 arter. Med 39 märkdagar blir detta en medelfångst om c:a 15 fåglar per dag. Det är mycket mindre än vi hade räknat med – 40-50 fåglar i medeltal var förhoppningen – och helt otillräckligt för att kunna göra några meningsfulla beräkningar av medelankomsttider som går att jämföra med data från förra studien för femtio år sedan.

Bland de arter som ingick i den studien är det egentligen bara lövsångare och rödstjärt som har gett hyfsade siffror i år. Andra arter är katastrofalt ovanliga i år jämfört med då – det gäller t.ex. buskskvätta och svartvit flugsnappare. Situationen tycks ha varit likadan på flera platser, t.ex. Ottenby och Landsort, och det ska bli intressant att se om det går att hitta någon förklaring till dessa låga fångstsiffror.

Men det finns mycket som är roligt och positivt också. Det finns arter som är vanligare nu än för femtio år sedan. Rosenfink och gransångare är definitivt sådana arter, och preliminärt gäller detta även för ärtsångare. Inslaget av ovanliga arter har varit minst lika stort som tidigare, med några läckra nya märkarter. Dessa är lundsångare, höksångare, brandkronad kungsfågel, spillkråka och kricka. Generellt har fångsten fungerat mycket bra, med fina nya nätgator och inte minst de fantastiskt praktiska teleskopstolparna som RC så generöst har lånat ut.

Och allra viktigast, förstås, har varit hela gänget av kunniga, generösa och lojala ringmärkare som har hållit humöret uppe och skött sina sysslor även när vädret och fågeltillgången har varit deprimerande dåliga. Tack för att ni ställde upp och hjälpte till! Många roliga stunder har vi haft tillsammans – och om ni vill ska vi ha många flera under kommande år.

Av de tre främmande kontrollerna som vi gjorde har vi fått besked om märkdata för en. Det var en lövsångare, märkt som årsunge vid Torhamn den 1/9 2015 och kontrollerad på Örskär den 1/5 i år. De två andra var en sävsparv med belgisk ring och en ärtsångare med finsk ring. Förfrågan om märkdata har skickats från RC till de båda centralerna. Vi återkommer när vi har mottagit märkuppgifter även för dessa.

Ha en skön sommar!

Lina Jansson och Torbjörn Fagerström

 

Månadssummor våren 2016

Art April Maj Juni
kricka     1
sparvhök 1 3  
göktyta   1  
spillkråka   1  
trädpiplärka   3  
ängspiplärka 6 13 1
gulärla   2  
sädesärla   4  
gärdsmyg 1 3  
järnsparv 2    
rödhake 15 68 1
blåhake   3  
rödstjärt   37  
buskskvätta   2  
ringtrast   1  
koltrast   3 1
taltrast 2 17  
sävsångare   2  
busksångare   1  
härmsångare   2 2
höksångare   1  
ärtsångare   79 6
törnsångare   13 5
trädgårdssångare   6 2
svarthätta   16 2
lundsångare   2  
grönsångare   1  
gransångare 9 16 1
lövsångare 1 132 7
kungsfågel 6 9  
brandkronad kungsfågel   1  
grå flugsnappare   15  
mindre flugsnappare     1
svartvit flugsnappare   9  
blåmes     1
talgoxe 1 1 2
trädkrypare 1    
törnskata   6 1
bofink 1 9 1
grönfink 1 2  
grönsiska   7  
hämplig   2 2
gråsiska   2  
rosenfink   4 1
gulsparv 1 4 2
sävsparv 4 5  
Summa 52 508 40
Totalt 600    

 

Dagssummor april

Art 24 25 26 27 28 29 30 Summa
sparvhök             1 1
ängspiplärka             6 6
gärdsmyg           1   1
järnsparv     1 1       2
rödhake 2   2 2   3 6 15
taltrast     1       1 2
gransångare     3   1 1 4 9
lövsångare           1   1
kungsfågel 1   5         6
talgoxe           1   1
trädkrypare 1             1
bofink     1         1
grönfink             1 1
gulsparv           1   1
sävsparv             4 4
Summa 4 0 13 3 1 8 23 52

 

Dagssummor maj

Art 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Summa
sparvhök       1                           2                           3
göktyta   1                                                           1
spillkråka                                       1                       1
trädpiplärka 1     1         1                                             3
ängspiplärka 2   6     2   2       1                                       13
gulärla             1                               1                 2
sädesärla           1                             1                 2   4
gärdsmyg     1           1                       1                     3
rödhake 8 18 13 6 4 1 3 1 2 2 1 2         1   1   1       3         1   68
blåhake             1           1       1                             3
rödstjärt 3 7 3 1 2 3 2     1           2 1 2 1 1 4 1 1         2       37
buskskvätta   1                   1                                       2
ringtrast                                                 1             1
koltrast     1   1       1                                             3
taltrast 1 3 6 2 1   1 1         1                     1               17
sävsångare                                         1     1               2
busksångare                                                 1             1
härmsångare                                         1     1               2
höksångare                                                           1   1
ärtsångare       2 5 1 5 4 2 7 1 1 5 1   2 7 6   8 2 2 5 2 1     4 3 1 2 79
törnsångare 1                     1             1   2   1 2       1 1   3 13
trädgårdssångare                                         1   1 1       1 1   1 6
svarthätta   3 3 3 3 3                                               1   16
lundsångare                                                         2     2
grönsångare                                                       1       1
gransångare 6 2 3     1     1     1                               2       16
lövsångare 6 4 5 6     4 2 1 3 4 5 5       5 6 4 3 13 3 2 10       30 6 4 1 132
kungsfågel 2 3   1               1               2                       9
brandkronad kungsfågel             1                                                 1
grå flugsnappare                                             1 4       10       15
svartvit flugsnappare                   1   1         2 1       1           1   2   9
talgoxe                                                         1     1
törnskata                                   1           2       1 1   1 6
bofink 1 1     1         2   1         1     1               1       9
grönfink       1                                                 1     2
grönsiska             1       1                                 1 2 2   7
hämplig                                                         2     2
gråsiska           1             1                                     2
rosenfink                                             2               2 4
gulsparv             1         1                               2       4
sävsparv 3     1                               1                       5
Summa 34 43 41 25 17 13 20 10 9 16 7 16 13 1 0 4 18 18 7 17 27 7 14 24 6 0 0 57 20 14 10 508

 

Dagssummor juni

Art 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa
kricka           1         1
ängspiplärka           1         1
rödhake   1                 1
koltrast           1         1
härmsångare 1           1       2
ärtsångare 1       3 1       1 6
törnsångare 2 1       1 1       5
trädgårdssångare 1             1     2
svarthätta   1       1         2
gransångare 1                   1
lövsångare 2 2         2     1 7
mindre flugsnappare                   1 1
blåmes           1         1
talgoxe   1       1         2
törnskata                   1 1
bofink         1           1
hämplig           2         2
rosenfink 1                   1
gulsparv             2       2
Summa 9 6 0 0 4 10 6 1 0 4
40

10 juni - sista märkdagen

Ringmärknings info / Permalink / 0
Återigen väcktes vi halvbrutalt till liv av blåsten när vi steg ut på gårdsplanen. Vinden var ändå tillräckligt moderat för att samtliga nät kunde dras upp. När de två första rundorna gett exakt noll fåglar och vinden verkade öka bestämde vi oss för att börja plocka ner näten. Vi började med det under den tredje rundan och då hängde givetvis tre fåglar i näten varav en mindre flugsnappare, en art som gäckat oss i näten hela våren. Denna tillströmning av fångstvilliga fåglar gjorde att vi avvaktade ett par rundor med att fortsätta nedplockningen, men när det inte blev mer än ett par fåglar till fortsatte vi och strax innan kl nio var vi färdiga.
 
Under eftermiddagen sorterade Tobbe ringmärkarutrustningen och tvättade fågelpåsar så att allt ska vara fixat inför sensommarens trivselmärkning. I övrigt började vi packa ihop inför morgondagens hemresa.
 
Vi kommer att sammanfatta vårens säsong i ett inlägg som vi bör hinna lägga upp på bloggen före midsommar. 
 
Ringmärkningen: 1 törnskata, 1 ärtsångare, 1 lövsångare, 1 mindre flugsnappare. Summa 4 märkta av 4 arter.
 
/Lina Jansson och Torbjörn Fagerström
 
Mindre flugsnappare i omvänd halvfigur
 
Mindre flugsnappare, 2K, i helfigur
 
Törnskata hona

9 juni - kuling

Ringmärknings info / Permalink / 0
Det blåste en envis kuling tidigt i morse som inte ville börja ge med sig förrän kring middagstid. Vi kunde därför inte ha några nät öppna alls. I stället ägnade vi oss åt fria aktiviteter vilket i Tobbes fall innebar pulande med bräder och skruvdragare och i Linas fall bokläsning samt en promenad på ön. Turen på ön resulterade i en fin obs av ett par labbar som härjade runt med måsarna och trutarna samt en lundsångare som sjöng intensivt vid Alarängen. Mindre flugen hördes också, men hade fått flytta längre norrut.
 
Framåt kvällen blev ringmärkningssuget för stort och den femhövdade blåmeskullen i en av Tobbes holkar försågs med ringar. Medan ungarna märktes flög honan in i holken och kunde hämtas för att få en egen ring när hennes telningar lades tillbaka. En rätt bra dag sett till antalet märkta för att vara i juni!
 
Ringmärkningen: 6 blåmesar. Summa 6 märkta av 1 art.
 
/Lina Jansson och Torbjörn Fagerström
 
Svårt att fånga blåsten på bild, men på gräset kan man ana hur hård vinden var i morse.
 
Fem blåmesungar i typiskt mesbo till stor del bestående av en massa mossa.
 
Dagens övriga organism får bli vargmjölk, en myxomycet (slemsvamp), som hittades i stora mängder på stigen upp från Alarängsviken.
Till top