Ringmärkare sökes till 2019

Ringmärknings info / Permalink / 0

Hej, 

Det är åter dags att undersöka intresset för att ringmärka i vår på Örskär. Vi kommer även fortsättningsvis begränsa perioden till ca fyra veckor eftersom det känns mer rimligt att kunna täcka upp med personal. Huvudperioden blir v 20-23 (13 maj – 9 juni). Martin och Magnus har redan bokat in v 20. Lina siktar på v 23, men är beredd att ändra detta för att kunna fylla ut en eventuell lucka i schemat. Om intresset är stort för att deltaga i år finns möjlighet att förlänga perioden med ett par veckor i början och en vecka i slutet. 

Boendeförhållandena är som tidigare år, d v s boende i direkt närhet av märkplatsen i Torbjörns gäststuga. Boendet är modernt i alla avseenden utom att det finns torrdass i stället för WC. Båttransporter ordnas enklast över helger varför det är bäst om deltagarna kan vara ute åtminstone en hel vecka med avlösning under helgerna, men det går även att lösa avbytet på andra dagar om så krävs. Mat går ej att köpa på ön så man måste ta med sig det som behövs för hela vistelsen. Hör av er om ni behöver veta något mer om verksamheten, boendet eller ön i allmänhet. 

Vill vi gärna veta om ni som var med i fjol och ni nya som har anmält intresse kan vara med i vår. Man måste inte vara en erfaren ringmärkare för att kunna deltaga. Även assistenter som kan plocka fågel ur slöjnät är önskade. Skicka intresseanmälan så snart som möjligt till både Torbjörn, Martin och Lina och uppge vilken/vilka veckor ni skulle kunna delta. Svara gärna så snart ni kan så har vi lättare att pussla ihop ett schema och försöka fylla eventuella luckor i tid. 

Vi vill gärna se er på Örskär igen och vi vill också gärna se nya ansikten på ön! 

God Jul & Gott Nytt År! 

Torbjörn, Martin och Lina 

P.S. Lina kommer att gå på tjänstledighet 17 januari – 22 april och kommer då vara bortrest utan tillgång till internet. Därför är det viktigt att anmäla sig till oss alla tre; Lina.Jansson@nrm.se, torbjorn.fagerstrom@biol.lu.se och Martin.Irestedt@nrm.se.

 

 
Till top