28 maj - märkrekord och en ny årsart

Ringmärknings info / Permalink / 0
En märklig morgon då vi tvekade att gå ut till näten eftersom det hade regnat på natten och regnet låg i luften när det var tid att gå till näten. Under morgonen föll ett lätt duggregn från och till, vilket troligen skapade ett visst nedfall. Trots frisk vind fångade vi nästan 60 fåglar vilket är nytt årsrekord. Märkligt nog tyckte vi aldrig under hela morgonen att mängden fåglar i buskarna motiverade dessa fångstsiffror. Det var som om fåglarna smög lågt i buskarna utan att visa sig. Det är talande - med tanke på att denna art normalt visar sig frikostigt - att vi hade flera grå flugsnappare i näten än vi observerade utanför näten.
 
En ny art för året kom insträckande från söder på en flotte - Bos taurus heter den och den lilla flocken betar nu i fålla 1, dvs fållan söder om hamnen.
 
Ringmärkning: Gransångare 2, lövsångare 30, grå flug 10, grönsiska 1, ärtsångare 4, rödstjärt 2, bofink 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, gulsparv 2, törnskata 1, grönsångare 1, svartvit flug 1. Summa 57 individer av 13 arter.
 
Lina Jansson och Torbjörn Fagerström
 
 
Törnsångare
 
 
Bos taurus med flotte
Till top