Svärtad dimma och parhus under golv

Ringmärknings info / Permalink / 0

Vid nätuppsättningen i morse var ön insvept i en dimma som började lätta först vid sjutiden. Fångsten gick trögt fram till dess och förhoppningen var att det skulle rassla till lite i näten när dimman försvann, men det fortsatte vara lika lugnt. Det fanns åtminstone gott om tid att märka upp skador på näten och göra andra förberedelser inför morgondagen då vi avslutar den här säsongen. I Tärnbäcken höll två par svärtor till och de flög även runt i vad som verkade vara rekognoseringsturer för att hitta lämplig boplats. Ibland strök de nära några av näten, men tyvärr blev det ingen upprepning av andfångsten från i fjol.

Sädesärla 7 (varav 6 boungar), törnskata 6, bofink 1, trädgårdssångare 1, ärtsångare 1. Totalt 16 märkta av 5 arter.

Eftermiddagen ägnade Tobbe åt att snickra båthus. Det har nu fyra väggar fast två ligger ner än så länge. Lina märkte sex sädesärleungar som låg i ett bo i ett av de andra båthusen. Det boet hittades när en av väggarna skulle resas och flyttades då ner med ägg och allt på en av bjälkarna under golvet. Föräldrarna accepterade flytten och alla äggen kläcktes efter några dagar. En lustig sak med detta bo är att det direkt bredvid finns ytterligare en boskål. Blev föräldrarna missnöjda med det första bygget? I övrigt blev det en tur runt ön från Ramvik via Maren och Alarängsviken till Björskärsskaten. Önskearten var bäver, men den visade sig inte. Mindre flugen sjöng även denna dag vid Alarängen och gölgrodorna hördes nästan överallt.

 Svärtorna i Tärnbäcken
 
 Hungriga sädesärleungar utan grannar
 
Vy norrut från Björskärsskaten
Till top