3/5 - en historisk dag!

Ringmärknings info / Permalink / 2
Dagens förnämsta clou var förstås en ägretthäger som kom kavande från NV på relativt låg höjd kl 07.30. Den flög rakt över märkområdet och obsen var klockren, även om den var kortvarig. Det är första observationen någonsin på Örskär, i varje fall i modern tid och med någorlunda kunniga ornitologer som observatörer. Det finns nämligen en gammal historia om att en "vit häger" har krockat med fyren och hittats död nedanför av fyrpersonalen, som sedan sägs ha grävt ner liket. Vi har aldrig kunnat få historien verifierad, och under alla förhållanden finns det ju flera arter som det i princip skulle kunna handla om. Så vi betraktar dagens ägrett som ny för ön.
 
Dagens andra clou var en hona av tretåig hackspett som uppehöll sig kring märkplatsen under c:a en halvtimme. Den var helt orädd och lät sig beskådas och avfotograferas i lugn och ro. På bilden syns tydligt anledningen till dess namn - de tre tårna.
 
I övrigt en lugn morgon utan känsla av att det fanns särskilt mycket fågel i buskarna. Men fångstförhållandena var optimala så vi tog ändå 41 fåglar, varav 3 efter standardtidens slut klockan tio.
 
Värmen märks nu, dels lokalt genom att man kan vara ute utan att ha fårskinnspälsen på, dels genom att det dyker upp alltflera tropikflyttare. Idag var t.ex. första dagen då det rörde sig en del svalor över ön, även hussvalor, och ärtsångare är plötsligt vanlig, liksom gulärla. Ingen av de senare fastnade dock i näten. En rolig obs f.ö. var en mindre strandpipare som pilade över mot SO. Bland rovfåglar kan nämnas tre bruna kärrhökar, två blåhökar, två fjällvråkar, två lärkfalkar, ett tiotal sparvhökar - förutom de obligatoriska havsörnarna.
 
Ringmärkning: Gransångare 3, lövsångare 5, rödstjärt 3, rödhake 13, gärdsmyg 1, ängspip 6, svarthätta 3, taltrast 6, koltrast 1. Summa 41/9.
 
Torbjörn Fagerström    Jan Rosenfeld   Per Johan Ulfendahl
 
 
#1 - - Anonym:

Grattis till den nya Örskärsarten, vilken dag! Magnus

#2 - - Anonym:

Kul med ny art för ön! Men snälla vänta med den riktiga stänkaren tills jag är på plats torsdag/ Martin

Till top